Prilagodba pristupačnosti

A

A

Primjeri dobrih praksi poticanja čitanja u svijetu

15. prosinca 2021.

Podijeli

15. prosinca 2021. – U vremenu kada su na svjetskoj razini uočeni trendovi smanjenja interesa za knjigu i čitanje te promjena načina čitanja u digitalnom okruženju, kao i nedostatna kompetencija pismenosti, pred svakim je društvom postavljen zahtjev sustavno i strateški baviti se pitanjima kulture pismenosti.

Razumijevajući kako je čitanje jedan od imperativa društvenog i kulturnog razvoja, brojne zemlje svijeta izradile su strategije, kampanje i inicijative koje, kao i Nacionalna strategija poticanja čitanja te 2021. Godina čitanja kao realizacija mjere Akcijskog plana Strategije, imaju za cilj potaknuti motivaciju i interes za čitanjem.

Read On. Get On (Velika Britanija)

Read On. Get On kampanja je engleske Nacionalne zaklade za pismenost pokrenuta u svrhu razvoja čitalačkih vještina kod djece u dobi do 11 godina. Započeta je 2014. godine kao suradnja između 12 dobrotvornih organizacija i edukativnih institucija zbog uočenog trenda da gotovo četvrtina jedanaestogodišnjaka u Engleskoj i polovica djece s posebnim potrebama u toj dobi nema razvijene čitalačke vještine. Godine 2015. kampanja je prihvaćena na nacionalnoj razini dobivši međustranačku političku podršku za davanje prioriteta dječjoj pismenosti.

U studenom 2016. godine kampanja je dobila i strateški okvir – „Strategiju za poticanje čitanja kod djece u Engleskoj“ („A Strategy to Get England’s Children Reading“), kojim su utvrđeni mjere i planovi u svrhu ostvarivanja cilja kampanje da sva djeca u Engleskoj dobro čitaju u dobi od 11 godina.

U sklopu kampanje 2017. godine definiran je i ROGO indeks – brojčani pokazatelj i model procjene kojim se utvrđuje posjeduju li djeca u dobi od 11 godina razvijene kognitivne vještine, osjećajne procese vezane za čitanje te razvijene čitalačke vještine.

Get reading (Velika Britanija)

Get reading kampanja je britanske medijske kuće BBC pokrenuta 2016. godine s ciljem poticanja čitanja i razmjene knjiga na nacionalnoj razini. Započeta je simbolično na Shakespeareov rođendan 23. travnja održavanjem festivala u spomen 400-e obljetnice njegove smrti – „BBC Shakespeare Festival 2016“ – s namjerom da se što veći broj ljudi upozna sa životom i djelom tog engleskog barda, a nastavila se kao cjelogodišnja inicijativa kroz različite programe. Kampanja je uključivala promociju dječje književnosti („Children’s Books on the BBC“) kroz različite aktivnosti: prikazivanje dokumentarnog filma o životu i radu Roalda Dahla (autora romana „Gremlini“, „Charlie i tvornica čokolade“), prikazivanje filma koji prati skupinu osnovnoškolske djece koja uče čitati, dramatizacije biografija autora dječje književnosti te natječaj za kratke dječje priče. Kao digitalna kampanja na društvenim medijima realiziran je program kojim su prikupljane informacije o knjigama koje su najviše nadahnule Britance („The Book That Inspired Me“). U studenom 2016. godine poticalo se i čitanje nove knjige svaki vikend („Get Reading Weekend“), a na televizijskim i radijskim kanalima BBC-ja promovirana su djela istaknutih britanskih pisaca („Celebrating Great British Writers“), kao što su sestre Brönte i Rudyard Kipling.

Qatar Reads (Katar)

Qatar Reads nacionalni je program koji je pokrenula 2019. godine organizacija Qatar Foundation i katarsko Ministarstvo kulture i sporta kao inicijativu koja se nastavlja na „Nacionalnu kampanju čitanja“ (2016.) koju je inicirala katarska Zaklada za edukaciju, znanost i društveni napredak. Program nudi razne aktivnosti za djecu i mlade, kao što su čitanja za djecu u dobi od 0 do 2 godine, radionice o zdravlju i roditeljstvu te pristup lokalnoj mreži podrške majkama („Mommy to Be“). U sklopu programa svakog mjeseca odabiru se i dvije knjige za djecu u dobi od 3 do 12 godina, a svaki mjesec ima i posebnu temu te su knjige nadopunjene popisima aktivnosti („Family Reading Program“). Kroz nacionalni program dostupan je i veliki broj naslova dječje književnosti, koji kontinuirano raste iz mjeseca u mjesec, a koje zainteresirani čitatelji mogu preuzeti te u njima uživati iz udobnosti svoga doma („Stories 2 Go“).

The Target of Reading. On methods and research in the field of reading promotion, 2015. (Švedska)  

U izdanju Švedskog vijeća za umjetnost, nakon više od desetljeća financiranja i pokretanja programa za promicanje čitanja i pismenosti, 2015. godine objavljena je i publikacija koja donosi pregled različitih strategija, aktivnosti i programa poticanja čitanja koje su provodile javne knjižnice, organizacije za obrazovanje odraslih, dobrotvorne organizacije i druge institucije uključene u promociju obrazovanja.

National Reading Campaign / Nacionalna kampanja čitanja (Kanada)

Kanadska „Nacionalna kampanja čitanja“ donesena je 2012. godine kao koordinirana nacionalna strategija promocije i poticanja čitanja. Kroz Nacionalni plan čitanja („The National Reading Plan“), kampanja upućuje na različite pristupe čitanju – bez obzira na dob, stupanj obrazovanja, socijalni i ekonomski status. Pokrenuta je na inicijativu grupe odgajatelja, knjižničara, izdavača i pisaca, a realizirana kroz niz programa i aktivnosti kojima se promovira čitanje iz zadovoljstva – recenzije (dječjih) knjiga, kvizovi, upitnici, preporuke za čitanje. Strategija uključuje i inicijativu, koja se redovito održava u prvom tjednu svibnja svake godine u suradnji s gradovima diljem Kanade (Moose Jaw, Charlottetown, Calgary, Gatineau), koji taj tjedan posvećuju čitanju („Reading Town Canada“).

Read Aloud 15 MINUTES (Sjedinjene Američke Države)

Read Aloud 15 MINUTES neprofitna je organizacija koja kroz istoimenu desetogodišnju nacionalnu kampanju zagovara da čitanje naglas svaki dan u trajanju od najmanje 15 minuta postane novi nacionalni standard skrbi o djeci. Zagovarajući u javnosti prednosti čitanja naglas, kampanja potiče roditelje i skrbnike da svakodnevno čitaju svojoj djeci zbog pozitivnih učinaka na obrazovne i razvojne prednosti koje čitanje donosi.

Happy Readers

Happy Readers kampanjau je pokrenuo lanac brze prehrane McDonald’s koja se realizira diljem svijeta – Mauricijus, Velika Britanija, Australija, Cipar, Njemačka, itd., a kojom se u sklopu dječjeg obroka Happy Meal dijele besplatne knjige za djecu kako bi se obitelji potaknule na zajedničko čitanje i formirali „sretni čitatelji“. U sklopu kampanje je samo u Velikoj Britaniji, od 2013. godine (kada je kampanja započeta) do danas, podijeljeno više od pola milijarde knjiga.

Australian Reading Hour – Australia Reads (Australija)

Australian Reading Hour prvotno su pokrenule knjižnice i knjižničarske udruge tijekom 2012. godine. Australski sat čitanja započeo je kao događaj kojim se žele potaknuti da svi Australci odvoje jedan sat u danu za čitanje – i čitaju što god žele, gdje god se nalazili i kako god odlučili čitati. Od tada je postao godišnji program koji uključuje događanja s australskim autorima, piscima, pjesnicima i ilustratorima u knjižnicama, školama, knjižarama pa čak i u trgovačkim centrima te u javnom prijevozu.

A National Literacy Strategy for All in Malta and Gozo, (2021.–2030.) / Nacionalna strategija pismenosti za Maltu i Gozo, 2021.–2030. (Malta)

Kako bi se osiguralo da pismenost postane karakteristika društva, nastavno na „Nacionalnu strategiju pismenosti za sve“ iz 2014. godine, Ministarstvo obrazovanja Malte trenutno je u procesu savjetovanja donošenja „Nacionalne strategije pismenosti za sve na Malti i otoku Gozo (2021.–2030.)“. Predloženi tekst Strategije zasniva se na četiri stupa zagovaranja pismenosti: pismenost u obrazovanju, pismenost u zajednici, resursi za pismenost te profesionalni razvoj i istraživanje. Kao strateški cilj ističe se razvoj cjeloživotne i visokokvalitetne prakse pismenosti među djecom, mladima, odraslima, državljanima trećih zemalja i osobama s poteškoćama u učenju. Uz socijalnu uključenost, cilj Strategije je poboljšati rezultate pismenosti, razviti vještine i stavove u svrhu formiranja aktivnih građana s višim obrazovnim kvalifikacijama, a time i poslovnim kompetencijama.

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti  (2019.–2030.) / Nacionalna strategija razvoja čitalačke pismenosti (Slovenija)

Vlada Slovenije usvojila je u prosincu 2019. godine „Nacionalnu strategiju razvoja čitalačke pismenosti za razdoblje (2019.–2030)“. Strategija uključuje okvir za razvoj pismenosti, kvantitativne ciljeve za sljedeće desetljeće razvoja pismenosti i predviđa osnivanje Nacionalnog vijeća za čitalačku pismenost. Vijeće će činiti stručnjaci za opismenjavanje od predškolske do starije dobi – koji pokrivaju različite aspekte razvoja pismenosti – uz predstavnike vladinih odjela ključnih za razvoj pismenosti.

Novousvojena strategija naglašava da je čitalačka pismenost temelj ostalih pismenosti i potiče razvoj kulture čitanja koja čitanje prihvaća kao vrijednost samu po sebi. Vizija je strategije pružiti svima potrebnu razinu pismenosti kako bi se svakom pojedincu omogućilo da razvije temeljnu sposobnost za aktivan život i rad. Razvoj čitalačke pismenosti u okviru strategije razmatran je i kao temelj je gospodarskog napretka, održivog razvoja i društvene kohezije, a kontinuirani razvoj čitalačke pismenosti u svim dobima kao preduvjet cjeloživotnog učenja.

Stiftung Lesen / Zaklada za poticanje čitanja (Njemačka)

Stiftung Lesen njemačka je Zaklada za poticanje čitanja sa sjedištem u Mainzu koja djeluje pod pokroviteljstvom njemačkog predsjednika Franka-Waltera Steinmeiera. Misija Zaklade, koja snažno vjeruje u utjecaj i važnost pismenosti i čitanja, je osigurati da kroz pristupačne i primjerene programe svi članovi društva imaju mogućnost čitanja, bez obzira na ekonomski, kulturni i društveni status. Kroz program „Lesenstart 1-2-3“, Zaklada posebno promiče ideju da svako dijete u Njemačkoj razvije čitalačke vještine i uživa u čitanju te pruža pomoć obiteljima s malom djecom s niskim čitalačkih kompetencijama i motivacijom za čitanje. Uz projekte, provodi i brojna znanstvena istraživanja i kampanje, a 2006. godine osnovan je i Institut za istraživanje čitanja i medija, zadužen za provođenje znanstvenih istraživanja o korištenju medija, o čitanju te za organizaciju konferencija o temama koje se tiču ​​pismenosti i istraživanja medija (uključujući i čitanje u digitalnom dobu). Zaklada surađuje s EUReadom, europskom mrežom koja promiče čitanje, 31 nevladinom organizacijom iz 22 europske zemlje te velikim brojem tvrtka, poput Googlea, ALDI-ja i McDonaldsa.

Foreningen !Les / (Organizacija !Čitaj) (Norveška)

Foreningen !Les organizacija je osnovana 2001. godine kao privatna inicijativa utemeljena na iskustvima sličnih kampanja u drugim zemljama kao što su „Stiftung Lesen“ u Njemačkoj i National Literacy Trust u Engleskoj. Kroz različite programe i projekte bavi se odnosom mladih prema književnosti, naglašavajući zadovoljstvo čitanja i potičući mlade da svoja čitalačka iskustva podijele s vršnjacima. Organizacija surađuje s učiteljima, knjižničarima, knjižarima, književnicima i izdavačkim kućama kako bi potaknula što veći broj ljudi na čitanje.

CZYTAJ PL / Čitaj PL (Poljska)

Czytal PL najveća je kampanja promocije i poticanja čitanja u Poljskoj, a održava se kao dio UNESCO-vog programa „Kraków Miasto Literatury / Krakov grad književnosti“. Započeta je kao projekt pod nazivom „Virtualna knjižnica u Krakovu“, a od 2015. godine proširena je i na druge gradove – Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław. U svakom od ovih mjesta na više od 300 stanica javnog prijevoza omogućena je posudba e-knjiga putem QR koda. Zahvaljujući suradnji s partnerskim gradovima, izdavačkim kućama, medijskoj potpori te institucionalnoj potpori, projekt Czytal PL prerastao je u kampanju promocije čitanja na nacionalnoj razini. Uz posudbu e-knjiga dostupnu na stanicama javnog prijevoza, knjižnicama i kulturnim institucijama diljem Poljske, u sklopu kampanje realizira se i projekt „Upoluj swoją książkę Czytaj PL / Ulovi svoju knjigu“ zahvaljujući kojem učenici mogu putem pametnog telefona i aplikacije posuditi knjigu tijekom petominutnog odmora u školskom hodniku.

Norwegian Reading Centre / Norveški centar za čitanje (Norveška)

Norwegian Reading Centre organizacija je u sklopu Fakulteta za umjetnost i edukaciju Sveučilišta u Stavangeru čija se istraživanja odnose na razvoj jezika i pismenosti te ocjenjivanje u obrazovnom kontekstu – od vrtića do radnog mjesta. Ujedno je i nacionalni centar čija je uloga pridonijeti provedbi norveške obrazovne politike u predškolskim ustanovama te osnovnim i srednjim školama kako bi sva djeca, mladi i odrasli dobili jednako i individualno prilagođeno visokokvalitetno obrazovanje u inkluzivnoj zajednici. Djelatnosti Centra obuhvaćaju interdisciplinarni laboratorij za istraživanje učenja i motivacije („Synapse Lab“), međunarodno komparativno istraživanje čitalačke pismenosti djece 4. i 5. razreda („PIRLS“), istraživanja učinka povećanja omjera učitelja na jednog učenika („Two Teachers“), primjenu prilagodljivog ocjenjivanja („ADAPTVURDER“), istraživanja vještina pisanja u digitalnim učionicama („DigiHand“) te proučavanje upotrebe aplikacija za knjige i slikovnice u jezičnim aktivnostima čitanja u vrtićima („VEBB“).

 

Podijeli

Pročitaj druge vijesti

11. travnja 2024.

Knjižnica u karlovačkoj Aquatici među top 7 najboljih zelenih knjižnica u svijetu

8. travnja 2024.

Tjedan dobre dječje knjige 2024. pred vratima

4. travnja 2024.

17. Festival dječje knjige kreće 11. travnja