Prilagodba pristupačnosti

A

A

Okvir za istraživanje čitanja u digitalno doba

1. prosinca 2022.

Podijeli

Hrvatsko čitateljsko društvo je u okviru razvojnog projekta 'Kultura čitanja: što nam govore istraživanja o čitanju' pokrenulo inicijativu za izradom Okvira za istraživanje čitanja u digitalno doba.

Okvir za istraživanje čitanja u digitalno doba (verzija 1.0) donosi smjernice za sve one koji su uključeni u osmišljavanje i provedbu projekata ili programa koji podupiru djecu, mlade i odrasle u poboljšanju njihove pismenosti i pritom žele istražiti navedenu populaciju i njihove čitalačke interese, potrebe, navike i okruženje. Inicijativu za izradom ovakvog Okvira pokrenulo je Hrvatsko čitateljsko društvo u okviru razvojnog projekta Kultura čitanja: što nam govore istraživanja o čitanju kojeg je poduprlo Ministarstvo kulture i medija RH 2022. godine, a provodi se u suradnji s Odjelom za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Društvo je jedno od najstarijih nacionalnih udruga koje se bavi poticanjem, istraživanjem i unapređivanjem čitanja i pismenosti.

Ciljevi Okvira su sljedeći:

– pružiti podršku svim dionicima u istraživanjima čitanja
– potaknuti multidisciplinarnost u istraživanjima čitanja
– potaknuti provođenje i korištenje rezultata istraživanja čitanja u razvoju i promociji kulture čitanja
– prikazati praktičnu primjenu Okvira na primjeru istraživanja čitateljskih navika.

Predloženi Okvir ima za cilj pružiti integrativnu konceptualnu polazišnu točku s koje se može uključiti u empirijsko istraživanje brojnih dimenzija čitanja, neovisno o disciplinarnom polazištu ili pogledu na fenomen čitanja. Okvir nije konačno rješenje, nego je planiran da bude dinamičan i poboljšava se na temelju empirijskih istraživanja i doprinosa stručnjaka iz različitih područja. Okvir je postavljen kako bi pomogao i djelomično usmjerio istraživanja čitanja na razne načine.

Autorice Okvira za istraživanje čitanja u digitalno doba su Drahomira Cupar, Kristina Čunović i Martina Dragija Ivanović, članice Hrvatskoga čitateljskog društva. Autorice zahvaljuju na podršci i čitanju i komentiranju Okvira svim kolegama koji su to do sada učinili, ali i onima koji će to činiti kada Okvir bude dostupan u javnom prostoru i čiji komentari će biti vrijedan doprinos poboljšanju i proširenju Okvira u svim njegovim budućim inačicama.

Dokument Okvir za istraživanje čitanja u digitalno doba (verzija 1.0)

Mrežno mjesto: www.hcd.hr

E-bilten HČD-a

 

Podijeli

Pročitaj druge vijesti

27. siječnja 2023.

Najavljeno prvo izdanje Panonskog festivala knjige

25. siječnja 2023.

Online brošura ‘Za dobre vibre – čitaj libre’ – Ajmo čitat!

24. siječnja 2023.

Poziv učenicima osnovnih i srednjih škola za videonajave knjiga